Jadrovým vŕtaním rozumieme zhotovovanie otvorov do betónov, armovaných betónov, kameňa, muriva či asfaltu. Ide o veľmi presné a pomerne tiché vŕtanie bez akýchkoľvek vibrácií. Využíva sa všade tam, kde je potrebné viesť potrubia pre klimatizáciu, vzduchotechniku, odpad, kúrenie či elektroinštalačné rozvody. Vŕtať je možné do stropu, steny či podlahy, vodorovne, zvisle alebo pod uhľom. Jednou z ďalších výhod je, že táto technológia je bezprašná a odpad tvorí jednoliaty kus (jadro), čo významne šetrí čas a urýchľuje prípravu staveniska. Nevýhodou snáď môže byť iba to, že pri vŕtaní sa privádza do diamantového vrtáku voda, ktorá ochladzuje jeho segmenty a tá následne odteká do okolia ako kal. No i tomuto prípadu sa dá zabrániť použitím vhodných adaptérov na záchyt vody. Tým pádom je možné bezpečne vŕtať napríklad i v prevádzkach so spustenou výrobou, či v bytových jadrách. Vŕtané diery zhotovujeme prakticky bez obmedzenia priemeru, tak isto aj hĺbka vrtu je variabilná (prihliadnuc na výkon pohonu). V súčastnej dobe dokážeme zabezpečiť vŕtanie v priemeroch uvedených v cenníku. Samozrejme, svoju ponuku neustále rozširujeme a vieme sa dohodnúť na odvŕtaní takmer akéhokoľvek priemeru. Otvory väčšieho priemeru vieme zabezpečiť vypílením alebo odvŕtaním po obvode.Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a pridáte sa aj Vy k našim spokojným klientom.