Orientačný cenník jadrového vŕtania platný od 1.1.2023

Priemer otvoru Cena/cm - murivo - tehla, pórobetón Cena/cm - betón, železobetón
12-20 mm 0,69 EUR 0,90 EUR
22-30 mm 0,57 EUR 0,75 EUR
32 mm 0,60 EUR 0,79 EUR
35 mm 0,61 EUR 0,81 EUR
42 mm 0,64 EUR 0,85 EUR
52 mm 0,68 EUR 0,91 EUR
62 mm 0,74 EUR 0,99 EUR
72 mm 0,77 EUR 1,02 EUR
82 mm 0,80 EUR 1,07EUR
92 mm 0,83 EUR 1,10 EUR
102 mm 0,91 EUR 1,21 EUR
112 mm 0,98 EUR 1,30 EUR
122 mm 1,08 EUR 1,35 EUR
132 mm 1,17 EUR 1,46 EUR
142 mm 1,19 EUR 1,49 EUR
152 mm 1,22 EUR 1,53 EUR
162 mm 1,37 EUR 1,71 EUR
172 mm 1,41 EUR 1,76 EUR
182 mm 1,48 EUR 1,85 EUR
192 mm 1,67 EUR 2,09 EUR
202 mm 1,70 EUR 2,11 EUR
212 mm 1,78 EUR 2,18 EUR
222 mm 1,82 EUR 2,27 EUR
252 mm 2,06 EUR 2,58 EUR
275 mm 2,28 EUR 2,89 EUR
302 mm 2,60 EUR 3,27 EUR
352 mm 3,42 EUR 4,30 EUR
375 mm 3,80 EUR 4,75 EUR
402 mm 4,48 EUR 5,60 EUR
452 mm 6,40 EUR 8,00 EUR
502-902 mm individuálna cenová ponuka individuálna cenová ponuka
 • Minimálna fakturovaná cena za jadrové vŕtanie je 85,- EUR (bez DPH)
 • Na požiadavku vieme zabezpečiť vŕtanie aj v iných priemeroch v rozmedzí 28-900mm.
 • Vŕtanie atypických rozmerov alebo v asfalte iba na objednávku.
 • Príplatky

  • doprava: 0,40€/km,
   vŕtanie pod uhlom nad 15° : +10%,
   vrty s hĺbkou nad 40cm a do 60cm : +10%,
   vrty s hĺbkou nad 60cm : +15%,
    nad 1,5m - dohoda,
   vŕtanie vo výške nad 1,5m : +15% (nezapočítava sa, pokiaľ objednávateľ zabezpečí lešenie),
   vŕtanie vo výške nad 3m : +15%,
   za vŕtanie betónu vystuženého oceľou s priemerom vačším ako 16mm je príplatok 1€/cm2 ocele,
   kotvenie na závitovú tyč +10%,
   chemická kotva +15,- EUR,
 • prestoje nezavinené nami sa účtujú v cene 10 €/hod (napr. výpadok prúdu, čakanie na vyznačenie miesta vŕtania),
 • nutné zachytenie jadra (napr. pri vŕtaní podľahy) zabezpečujeme ďalším pracovníkom v cene 8 €/hod počas celej doby vŕtania.
 • Cena za pílenie betónu

  Čo je nutné zabezpečit?

 • prívod elektrickej energie 230V/16A pre jadrové vŕtanie do 450 mm a pre pílenie ručne vedenými pílami,
 • prívod elektrickej energie 400V/16A pre jadrové vŕtanie nad 450 mm a pre pílenie stenovou pílou alebo elektrickou cestnou rezačkou,
 • prívod alebo zdroj čistej, najlepšie pitnej vody,
 • vyznačenie stredov vŕtaných otvorov, respektíve vyznačenie rezaného otvoru
 • dodávateľ prác neposudzuje dopad na statiku a nezodpovedá za skrytú inštaláciu v mieste vŕtania, rezania a kotvenia.
 • objednávateľ berie na zreteľ, že pri prácach sa používa voda na účely chladenia a vyplavenia rezaného materiálu.