Cenník jadrového vŕtania

Priemer otvoru Cena/cm - murivo - tehla, pórobetón Cena/cm - betón, železobetón;n
28 mm 0,55 EUR 0,75 EUR
42 mm 0,69 EUR 0,80 EUR
62 mm 0,75 EUR 0,99 EUR
82 mm 0,82 EUR 1,09 EUR
92 mm 0,87 EUR 1,10 EUR
102 mm 1,00 EUR 1,16 EUR
122 mm 1,13 EUR 1,26 EUR
152 mm 1,23 EUR 1,46 EUR
182 mm 1,38 EUR 1,71 EUR
202 mm 1,55 EUR 1,81 EUR
252 mm 2,00 EUR 2,30 EUR
 • Minimálna fakturovaná cena za jadrové vŕtanie je 85,- EUR
 • Na požiadavku vieme zabezpečiť vŕtanie aj v iných priemeroch v rozmedzí 28-400mm.
 • Vŕtanie v neuvedených rozmeroch alebo v asfalte iba na objednávku.
 • Príplatky

  • doprava: 0,35€/km,
   vŕtanie pod uhlom nad 15° : +10%,
   vrty s hĺbkou nad 40cm a do 60cm : +10%,
   vrty s hĺbkou nad 60cm : +15%,
    nad 1,5m - dohoda,
   vŕtanie vo výške nad 1,5m : +15% (nezapočítava sa, pokiaľ objednávateľ zabezpečí lešenie),
   vŕtanie vo výške nad 3m : +15%,
   za vŕtanie betónu vystuženého oceľou s priemerom vačším ako 16mm je príplatok 1€/cm2 ocele,
   kotvenie na závitovú tyč +10%,
   chemická kotva +15,- EUR,
 • prestoje nezavinené nami sa účtujú v cene 10 €/hod (napr. výpadok prúdu, čakanie na vyznačenie miesta vŕtania),
 • nutné zachytenie jadra (napr. pri vŕtaní podľahy) zabezpečujeme ďalším pracovníkom v cene 8 €/hod počas celej doby vŕtania.
 • Cena za pílenie betónu

  Čo je nutné zabezpečit?

 • prívod elektrickej energie 230V/16A
 • prívod alebo zdroj čistej, najlepšie pitnej vody,
 • vyznačenie stredov vŕtaných otvorov, respektíve vyznačenie rezaného otvoru
 • dodávateľ prác neposudzuje dopad na statiku a nezodpovedá za skrytú inštaláciu v mieste vŕtania, rezania a kotvenia.
 • objednávateľ berie na zreteľ, že pri prácach sa používa voda na účely chladenia a vyplavenia rezaného materiálu.